Contact

Per post

Secretariaat Vlissingse Oratorium Vereniging

Noordweg 481
4333 KE Middelburg


Bankrekeningnummer: NL06INGB0000545925 t.n.v. Vlissingse Oratoriumvereniging.

Per e-mail

Om te voorkomen dat er spam wordt verstuurd via dit formulier, wordt u verzocht in het vak hieronder Vlissingen in te vullen.